Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P49 Dějiny filosofie I

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 104 (17 %) Učebna: B3 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x66.7 %
dobrá6x33.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 2

Vyučující

Kratochvíl Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kratochvíl Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kratochvíl Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x33.3 %
žena12x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x88.9 %
Nmgr.1x5.6 %
Ph.D.1x5.6 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x16.7 %
nadprůměrné6x33.3 %
průměrné8x44.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x55.6 %
průměrný8x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký13x72.2 %
průměrný5x27.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.28
Vybrat jiný předmět