Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P35 Dálkový průzkum Země

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 56 (27 %) Učebna: VG Termín: St,09:50
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá11x73.3 %
průměrná2x13.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.91

Vyučující

Kolář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Kolář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Kolář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x86.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano14x93.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x60 %
žena6x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x93.3 %
Nmgr.1x6.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%8x53.3 %
75 – 50%4x26.7 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné4x26.7 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x20 %
průměrný11x73.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x46.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět