Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P83Z Dynamická geomorfologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 20 / 35 (57 %) Učebna: VEZ Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x20 %
dobrá4x20 %
průměrná9x45 %
špatná3x15 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano6x30 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x10 %
přiměrěné8x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 1.8

Vyučující

Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano5x25 %
spíše ne10x50 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.7
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano12x60 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.72
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.78
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 1.5
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x85 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano8x40 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x50 %
žena10x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x15 %
Nmgr.17x85 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x95 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x15 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné11x55 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x50 %
průměrný8x40 %
nízký2x10 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný15x75 %
nízký5x25 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět