Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P46 Demografické aplikace SAS III

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 27 (41 %) Učebna: Z3 Termín: Pá,09:00
Poznámka: PŘ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x27.3 %
dobrá4x36.4 %
průměrná4x36.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x81.8 %
nízké1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.1

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x27.3 %
žena8x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x9.1 %
Nmgr.10x90.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.91
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%4x36.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x18.2 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné1x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.91
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x27.3 %
průměrný7x63.6 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x9.1 %
průměrný9x81.8 %
nízký1x9.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět