Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07A2 Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 89 (22 %) Učebna: Z3 Termín: Po,11:30
Poznámka: 2 paralelky - 15aMD360P07Ax02 a 04

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x60 %
dobrá8x40 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano12x60 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x35 %
přiměrěné13x65 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65

Vyučující

Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano12x60 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.18x90 %
Nmgr.2x10 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x80 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné14x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x40 %
průměrný11x55 %
nízký1x5 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký11x55 %
průměrný8x40 %
nízký1x5 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět