Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 3 / 48 (6 %) Učebna: F1 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x33.3 %
dobrá2x66.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x66.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné3x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Kapsa Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kovář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Fučíková Anna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano2x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Kapsa Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kovář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Fučíková Anna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kapsa Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x66.7 %
průměr 2
Kovář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x66.7 %
průměr 2
Fučíková Anna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x33.3 %
spíše ano2x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž1x33.3 %
žena2x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé3x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%3x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x33.3 %
průměrné2x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x66.7 %
průměrný1x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x33.3 %
průměrný1x33.3 %
nízký1x33.3 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět