Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160C255 Cvičení ze základů parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 16 / 81 (20 %) Učebna: PARA Termín: Čt,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x62.5 %
dobrá6x37.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné13x81.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.93

Vyučující

Spitzová Tatiana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Spitzová Tatiana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Spitzová Tatiana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x18.8 %
žena13x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné11x68.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x50 %
průměrný8x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x25 %
průměrný12x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět