Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160C251 Cvičení ze základů parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 17 / 81 (21 %) Učebna: PARA Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x81.3 %
dobrá3x18.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.92

Vyučující

Votýpka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Votýpka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Votýpka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x87.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%17x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné14x82.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x52.9 %
průměrný8x47.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.47
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x43.8 %
průměrný8x50 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět