Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170C21 Cvičení z protistologie

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 33 / 67 (49 %) Učebna: B204 Termín: St,13:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá14x42.4 %
dobrá15x45.5 %
průměrná4x12.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x69.7 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x66.7 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x21.2 %
průměr 1.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x18.2 %
přiměrěné23x69.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.79

Vyučující

Čepička Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne4x12.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.1 %
průměr 1.69
Hampl Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x33.3 %
průměr 1.59
Škaloud Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x28.1 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x56.3 %
průměr 1.43
Čepička Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.3
Hampl Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x57.6 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x30.3 %
průměr 1.17
Škaloud Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x34.4 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x59.4 %
průměr 1.15
Čepička Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x15.2 %
spíše ano1x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x81.8 %
průměr 1.17
Hampl Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x15.2 %
spíše ano1x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x81.8 %
průměr 1.17
Škaloud Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x12.5 %
spíše ano1x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x84.4 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x66.7 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x90.9 %
spíše ano1x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x15.2 %
žena28x84.8 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%29x87.9 %
75 – 50%3x9.1 %
50 – 25%1x3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3 %
nadprůměrné5x15.2 %
průměrné25x75.8 %
podprůměrné2x6.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x27.3 %
průměrný18x54.5 %
nízký6x18.2 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x28.1 %
průměrný23x71.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět