Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260C01M5 Cvičení z fyzikální chemie I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 14 / 59 (24 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x14.3 %
dobrá7x50 %
průměrná4x28.6 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Vyučující

Dubský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Dubský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Dubský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x57.1 %
žena6x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné11x78.6 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x21.4 %
průměrný7x50 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x35.7 %
průměrný8x57.1 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět