Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260C01M4 Cvičení z fyzikální chemie I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 23 / 59 (39 %) Učebna: CH8 Termín: Pá,10:40
Poznámka: Dohromady hodnoceny 2 předměty: 15aMC260C01Mx04 a 15aMC260P01Mx04

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá14x60.9 %
dobrá8x34.8 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké14x60.9 %
přiměrěné7x30.4 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.41

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 1.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x81.8 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x17.4 %
žena19x82.6 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x95.7 %
opakovaně1x4.3 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x87 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné12x52.2 %
podprůměrné5x21.7 %
špatné1x4.3 %
průměr 3.04
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x30.4 %
průměrný11x47.8 %
nízký5x21.7 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x45.5 %
průměrný10x45.5 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět