Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260C01M3 Cvičení z fyzikální chemie I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 21 / 59 (36 %) Učebna: CH8 Termín: Čt,15:40
Poznámka: Dohromady hodnoceny 2 předměty: 15aMC260C01Mx03 a 15aMC260P01Mx03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x23.8 %
dobrá15x71.4 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano15x71.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x57.1 %
přiměrěné8x38.1 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Vyučující

Ušelová Kateřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Ušelová Kateřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Ušelová Kateřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x42.9 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano7x35 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x71.4 %
opakovaně6x28.6 %
průměr 1.29
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%2x9.5 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné3x14.3 %
průměrné16x76.2 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x14.3 %
průměrný15x71.4 %
nízký3x14.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x33.3 %
průměrný11x52.4 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět