Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BG2 Cizí jazyk II (obecný)

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 27 / 105 (26 %) Učebna: H2 Termín: Po,13:10
Poznámka: 3 paralelky 15aMS760BGx10 a x01, x04

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x18.5 %
dobrá16x59.3 %
průměrná2x7.4 %
špatná3x11.1 %
velmi špatná1x3.7 %
průměr 2.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne3x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne4x14.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit16x59.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit13x50 %
průměr 1.92
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x14.8 %
přiměrěné18x66.7 %
nízké3x11.1 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.96

Vyučující

Chudáčková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano15x55.6 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Chudáčková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano4x14.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Chudáčková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano17x63 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x96.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x37 %
žena17x63 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé24x88.9 %
opakovaně3x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%26x96.3 %
75 – 50%1x3.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x11.1 %
nadprůměrné4x14.8 %
průměrné14x51.9 %
podprůměrné6x22.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký17x63 %
průměrný10x37 %
nízký0x0 %
průměr 1.37
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x11.1 %
průměrný18x66.7 %
nízký6x22.2 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět