Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG440P01G Chemie geologických procesů

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 48 (50 %) Učebna: M Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá15x62.5 %
dobrá5x20.8 %
průměrná2x8.3 %
špatná1x4.2 %
velmi špatná1x4.2 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano6x25 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x21.7 %
přiměrěné12x52.2 %
nízké2x8.7 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.84

Vyučující

Špillar Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.48
Špillar Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.14
Špillar Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž13x56.5 %
žena10x43.5 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x79.2 %
75 – 50%1x4.2 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x21.7 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné11x47.8 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné2x8.7 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x41.7 %
průměrný11x45.8 %
nízký3x12.5 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x30.4 %
průměrný13x56.5 %
nízký3x13 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět