Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P11M Chemická struktura (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 9 / 28 (32 %) Učebna: CH3 Termín: Po,14:00
Poznámka: PŘ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá1x11.1 %
průměrná2x22.2 %
špatná4x44.4 %
velmi špatná2x22.2 %
průměr 3.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne3x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne4x44.4 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 3.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x77.8 %
přiměrěné1x11.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.13

Vyučující

Uhlík Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne6x66.7 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 3.5
Uhlík Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne4x44.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.11
Uhlík Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne2x22.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x44.4 %
žena5x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.5x55.6 %
Nmgr.4x44.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.44
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%4x44.4 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x25 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné4x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.25
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný5x55.6 %
nízký4x44.4 %
průměr 2.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x22.2 %
průměrný1x11.1 %
nízký6x66.7 %
průměr 2.44
Vybrat jiný předmět