Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P34 Biologie rostlinné buňky

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 15 / 23 (65 %) Učebna: B8 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x80 %
dobrá3x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x26.7 %
přiměrěné7x46.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 1.64

Vyučující

Žárský Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Potocký Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano7x50 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Žárský Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.07
Potocký Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Žárský Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.17
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 1
Potocký Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.10x66.7 %
Nmgr.3x20 %
Ph.D.2x13.3 %
průměr 1.47
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x73.3 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné8x53.3 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x53.3 %
průměrný6x40 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x26.7 %
průměrný10x66.7 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět