Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P31 Biologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 62 / 330 (19 %) Učebna: VG Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá42x67.7 %
dobrá18x29 %
průměrná2x3.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.35
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano53x85.5 %
spíše ano8x12.9 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x62.9 %
spíše ano14x22.6 %
spíše ne8x12.9 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x43.5 %
spíše ano32x51.6 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x37.7 %
spíše ano23x37.7 %
spíše ne5x8.2 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit9x14.8 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké13x21 %
přiměrěné41x66.1 %
nízké1x1.6 %
nemohu posoudit7x11.3 %
průměr 1.78

Vyučující

Půta František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x26.2 %
spíše ano17x27.9 %
spíše ne19x31.1 %
rozhodně ne9x14.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.34
Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano44x72.1 %
spíše ano15x24.6 %
spíše ne2x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Libusová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano44x72.1 %
spíše ano14x23 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.3 %
průměr 1.27
Půta František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x62.9 %
spíše ano17x27.4 %
spíše ne5x8.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano58x93.5 %
spíše ano4x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Libusová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano56x90.3 %
spíše ano3x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 1.05
Půta František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x14.5 %
spíše ano3x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x80.6 %
průměr 1.25
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x21 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x77.4 %
průměr 1.07
Libusová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x17.7 %
spíše ano1x1.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit50x80.6 %
průměr 1.08
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x53.2 %
spíše ano27x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.49
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano51x82.3 %
spíše ano6x9.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit4x6.5 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x72.6 %
spíše ano14x22.6 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž19x30.6 %
žena43x69.4 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.61x98.4 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.6 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé62x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%48x77.4 %
75 – 50%11x17.7 %
50 – 25%3x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x3.2 %
nadprůměrné19x30.6 %
průměrné35x56.5 %
podprůměrné6x9.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký38x61.3 %
průměrný17x27.4 %
nízký7x11.3 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký29x47.5 %
průměrný26x42.6 %
nízký6x9.8 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět