Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P40B1 Biochemie II (kata)

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 15 / 45 (33 %) Učebna: CH5 Termín: Pá,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x13.3 %
dobrá5x33.3 %
průměrná5x33.3 %
špatná2x13.3 %
velmi špatná1x6.7 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x33.3 %
přiměrěné8x53.3 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.71

Vyučující

Dračínská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Dračínská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Dračínská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x13.3 %
nadprůměrné1x6.7 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x20 %
průměrný6x40 %
nízký6x40 %
průměr 2.2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x20 %
průměrný7x46.7 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět