Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C42N Biochemické praktikum I

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 22 / 39 (56 %) Učebna: PB Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x22.7 %
dobrá10x45.5 %
průměrná7x31.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano14x63.6 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné19x86.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.95

Vyučující

Chmelík Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.9
Hýsková Veronika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne10x47.6 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.55
Kavan Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Chmelík Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45
Hýsková Veronika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.65
Kavan Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Chmelík Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 1.5
Hýsková Veronika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 1.43
Kavan Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x50 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x40.9 %
žena13x59.1 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%3x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.1 %
nadprůměrné2x9.1 %
průměrné18x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x27.3 %
průměrný10x45.5 %
nízký6x27.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x27.3 %
průměrný16x72.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět