Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P53 Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 18 / 35 (51 %) Učebna: K1 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x11.8 %
dobrá6x35.3 %
průměrná8x47.1 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne4x23.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 2

Vyučující

Langhammer Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Hartvich Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Langhammer Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36
Hartvich Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Langhammer Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 2.63
Hartvich Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x55.6 %
žena8x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.17x94.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x22.2 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné9x50 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x33.3 %
průměrný11x61.1 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný17x94.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět