Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A2 Anorganická chemie I (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 140 (11 %) Učebna: CH5 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x12.5 %
dobrá5x31.3 %
průměrná4x25 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná3x18.8 %
průměr 2.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x31.3 %
přiměrěné7x43.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.58

Vyučující

Matulková Irena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Matulková Irena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Matulková Irena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x75 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%1x6.3 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné9x56.3 %
podprůměrné4x25 %
špatné1x6.3 %
průměr 3.25
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný11x68.8 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.31
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x6.3 %
průměrný11x68.8 %
nízký4x25 %
průměr 2.19
Vybrat jiný předmět