Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P61 Anatomie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 71 / 80 (89 %) Učebna: B7 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá39x55.7 %
dobrá25x35.7 %
průměrná4x5.7 %
špatná1x1.4 %
velmi špatná1x1.4 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x38 %
spíše ano19x26.8 %
spíše ne21x29.6 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit3x4.2 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x61.4 %
spíše ano22x31.4 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x5.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano50x71.4 %
spíše ano15x21.4 %
spíše ne2x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.3 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x64.3 %
spíše ano21x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x5.7 %
průměr 1.32
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x2.9 %
přiměrěné60x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x11.4 %
průměr 1.97

Vyučující

Votrubová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x28.2 %
spíše ano35x49.3 %
spíše ne6x8.5 %
rozhodně ne1x1.4 %
nemohu posoudit9x12.7 %
průměr 1.81
Soukup Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x21.9 %
spíše ano28x43.8 %
spíše ne5x7.8 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit16x25 %
průměr 1.85
Votrubová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano48x67.6 %
spíše ano12x16.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x15.5 %
průměr 1.2
Soukup Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano38x59.4 %
spíše ano9x14.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x26.6 %
průměr 1.19
Votrubová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x22.5 %
spíše ano7x9.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x67.6 %
průměr 1.3
Soukup Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x15.6 %
spíše ano6x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit48x75 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano41x57.7 %
spíše ano19x26.8 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x14.1 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano52x73.2 %
spíše ano6x8.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.8 %
nemohu posoudit11x15.5 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x65.7 %
spíše ano15x21.4 %
spíše ne1x1.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x11.4 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž17x23.9 %
žena54x76.1 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.71x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé71x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%26x36.6 %
75 – 50%8x11.3 %
50 – 25%13x18.3 %
méně než 25%24x33.8 %
průměr 2.49
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x5.6 %
nadprůměrné9x12.7 %
průměrné57x80.3 %
podprůměrné1x1.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x15.5 %
průměrný46x64.8 %
nízký14x19.7 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký23x32.4 %
průměrný45x63.4 %
nízký3x4.2 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět