Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P36N Analytická chemie II (kata)

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 25 / 45 (56 %) Učebna: CH2 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x40 %
dobrá15x60 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano4x16 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano7x28 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano13x52 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x48 %
přiměrěné10x40 %
nízké1x4 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.52

Vyučující

Coufal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Bosáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano11x44 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x60 %
spíše ano7x28 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Coufal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Bosáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Coufal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x44 %
průměr 1
Bosáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20 %
průměr 1.15
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.05
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano10x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x36 %
žena16x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x83.3 %
opakovaně4x16.7 %
průměr 1.17
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x64 %
75 – 50%5x20 %
50 – 25%3x12 %
méně než 25%1x4 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné18x72 %
podprůměrné1x4 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x44 %
průměrný13x52 %
nízký1x4 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x40 %
průměrný15x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět