Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P78 Advances in Immunology

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 13 / 28 (46 %) Učebna: B311 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x30.8 %
dobrá7x53.8 %
průměrná2x15.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2

Vyučující

Drbal Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Krulová Magdaléna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Drbal Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Krulová Magdaléna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Drbal Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.5
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.5
Krulová Magdaléna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x15.4 %
žena11x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x23.1 %
Nmgr.9x69.2 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 1.85
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé9x69.2 %
opakovaně4x30.8 %
průměr 1.31
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%8x61.5 %
75 – 50%5x38.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x53.8 %
průměrný6x46.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x30.8 %
průměrný9x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět