Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG432P20 Úvod do studia přírodních zdrojů

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 8 / 45 (18 %) Učebna: G1 Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá2x25 %
dobrá5x62.5 %
průměrná1x12.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x50 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Přikryl Richard ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano6x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Přikryl Richard je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Přikryl Richard je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x37.5 %
žena5x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%7x87.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné1x12.5 %
průměrné6x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x87.5 %
průměrný1x12.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x12.5 %
průměrný7x87.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět