Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720S242 Úvod do religionistiky

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 9 / 35 (26 %) Učebna: B2P Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá7x77.8 %
dobrá1x11.1 %
průměrná1x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x88.9 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11

Vyučující

Kratochvíl Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Kratochvíl Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kratochvíl Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x44.4 %
žena5x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x11.1 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné4x44.4 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x88.9 %
průměrný1x11.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x66.7 %
průměrný3x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět