Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P73D Úvod do ekologie

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 30 / 46 (65 %) Učebna: B14 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá9x30 %
dobrá15x50 %
průměrná5x16.7 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano6x20 %
spíše ne5x16.7 %
rozhodně ne5x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano22x73.3 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano15x50 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit7x23.3 %
průměr 2.04
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké6x20 %
přiměrěné18x60 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.8

Vyučující

Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano15x50 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Čech Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano9x30 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Čech Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x80 %
průměr 1.5
Čech Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x6.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x89.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano15x50 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano3x10 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž9x30 %
žena21x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%17x56.7 %
75 – 50%11x36.7 %
50 – 25%2x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné7x23.3 %
průměrné20x66.7 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký11x36.7 %
průměrný13x43.3 %
nízký6x20 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký3x10 %
průměrný21x70 %
nízký6x20 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět