Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P75 Základy virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 81 / 320 (25 %) Učebna: B3 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá50x61.7 %
dobrá27x33.3 %
průměrná4x4.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano40x49.4 %
spíše ano37x45.7 %
spíše ne3x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano31x38.3 %
spíše ano24x29.6 %
spíše ne16x19.8 %
rozhodně ne10x12.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano49x60.5 %
spíše ano24x29.6 %
spíše ne3x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x6.2 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano27x33.3 %
spíše ano31x38.3 %
spíše ne7x8.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x19.8 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x2.5 %
přiměrěné62x76.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit17x21 %
průměr 1.97

Vyučující

Drda Morávková Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano57x70.4 %
spíše ano22x27.2 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.3
Drda Morávková Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano72x88.9 %
spíše ano8x9.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 1.1
Drda Morávková Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano14x17.3 %
spíše ano8x9.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit59x72.8 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano60x74.1 %
spíše ano19x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.5 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x11.1 %
spíše ano28x34.6 %
spíše ne34x42 %
rozhodně ne10x12.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.56
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano67x82.7 %
spíše ano10x12.3 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.7 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x14.8 %
žena69x85.2 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.80x98.8 %
Nmgr.1x1.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.01
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé80x98.8 %
opakovaně1x1.2 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%57x70.4 %
75 – 50%14x17.3 %
50 – 25%9x11.1 %
méně než 25%1x1.2 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x4.9 %
nadprůměrné21x25.9 %
průměrné54x66.7 %
podprůměrné2x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký50x61.7 %
průměrný30x37 %
nízký1x1.2 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký26x32.1 %
průměrný49x60.5 %
nízký6x7.4 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět