Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P39 Základy petrologie sedimentárních hornin

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 15 / 23 (65 %) Učebna: VP Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x20 %
dobrá9x60 %
průměrná3x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x20 %
přiměrěné8x53.3 %
nízké2x13.3 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Martínek Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Martínek Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Martínek Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x40 %
žena9x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.12x80 %
Nmgr.2x13.3 %
Ph.D.1x6.7 %
průměr 1.27
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%6x40 %
75 – 50%9x60 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x40 %
průměrný8x53.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x13.3 %
průměrný12x80 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět