Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P71 Základy molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 47 / 131 (36 %) Učebna: VG Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá16x34 %
dobrá20x42.6 %
průměrná9x19.1 %
špatná2x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano30x63.8 %
spíše ano13x27.7 %
spíše ne4x8.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano36x76.6 %
spíše ano10x21.3 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano22x46.8 %
spíše ano19x40.4 %
spíše ne6x12.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano13x27.7 %
spíše ano14x29.8 %
spíše ne11x23.4 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit8x17 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké19x40.4 %
přiměrěné16x34 %
nízké1x2.1 %
nemohu posoudit11x23.4 %
průměr 1.5

Vyučující

Pospíšek Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x29.8 %
spíše ano18x38.3 %
spíše ne11x23.4 %
rozhodně ne2x4.3 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 2.02
Pospíšek Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano30x63.8 %
spíše ano13x27.7 %
spíše ne3x6.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.41
Pospíšek Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x8.5 %
spíše ano7x14.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x76.6 %
průměr 1.64
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano18x38.3 %
spíše ano20x42.6 %
spíše ne7x14.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano45x95.7 %
spíše ano1x2.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano23x48.9 %
spíše ano14x29.8 %
spíše ne3x6.4 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit6x12.8 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž14x29.8 %
žena33x70.2 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.47x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé40x85.1 %
opakovaně7x14.9 %
průměr 1.15
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%34x72.3 %
75 – 50%8x17 %
50 – 25%5x10.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x6.4 %
nadprůměrné11x23.4 %
průměrné31x66 %
podprůměrné1x2.1 %
špatné1x2.1 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký25x53.2 %
průměrný18x38.3 %
nízký4x8.5 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký13x28.3 %
průměrný28x60.9 %
nízký5x10.9 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět