Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ370P42 Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 20 / 119 (17 %) Učebna: VG Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x5 %
dobrá8x40 %
průměrná7x35 %
špatná4x20 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano13x65 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano8x40 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x30 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 2.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké6x30 %
přiměrěné12x60 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.67

Vyučující

Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x30 %
spíše ne12x60 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano14x70 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.89
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 2.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano11x55 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano7x35 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.79
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano12x60 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.94

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž15x75 %
žena5x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x75 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%2x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné3x15 %
průměrné10x50 %
podprůměrné5x25 %
špatné1x5 %
průměr 3.1
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x30 %
průměrný11x55 %
nízký3x15 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x20 %
průměrný11x55 %
nízký5x25 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět