Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P093 Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 25 / 145 (17 %) Učebna: B5 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x32 %
dobrá13x52 %
průměrná3x12 %
špatná1x4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano13x52 %
spíše ano10x40 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano6x24 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x24 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano7x28 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x32 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x8 %
přiměrěné22x88 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.92

Vyučující

Pecková Monika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano10x40 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Pecková Monika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.09
Pecková Monika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x56 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x32 %
žena17x68 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.19x76 %
Nmgr.6x24 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.24
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé24x96 %
opakovaně1x4 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%19x76 %
75 – 50%4x16 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%1x4 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x4 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné20x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x28 %
průměrný12x48 %
nízký6x24 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký11x44 %
průměrný11x44 %
nízký3x12 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět