Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P091 Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 12 / 145 (8 %) Učebna: B5 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá7x58.3 %
dobrá5x41.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.9

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.9x75 %
Nmgr.3x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%6x50 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%3x25 %
méně než 25%1x8.3 %
průměr 1.92
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné1x8.3 %
průměrné10x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x25 %
průměrný8x66.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x50 %
průměrný5x41.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět