Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C711 Základní praktikum z molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 33 / 91 (36 %) Učebna: KGMP Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá18x54.5 %
dobrá11x33.3 %
průměrná4x12.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano19x57.6 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano26x78.8 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x24.2 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x30.3 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x21.2 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x42.4 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké24x72.7 %
přiměrěné8x24.2 %
nízké1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Vyučující

Mašek Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Mašek Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano24x72.7 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Mašek Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano1x3.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x81.3 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano32x97 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano29x87.9 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x30.3 %
žena23x69.7 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%31x93.9 %
75 – 50%2x6.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x9.1 %
nadprůměrné6x18.2 %
průměrné23x69.7 %
podprůměrné1x3 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký19x57.6 %
průměrný11x33.3 %
nízký3x9.1 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký15x45.5 %
průměrný14x42.4 %
nízký4x12.1 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět