Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB170P13B Zoologie obratlovců

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 10 / 36 (28 %) Učebna: B7 Termín: Pá,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá5x50 %
průměrná5x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x90 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2

Vyučující

Vohralík Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2
Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Švátora Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.11
Vohralík Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.67
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.33
Švátora Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Vohralík Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Švátora Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x90 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano6x60 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne3x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x40 %
žena6x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%7x70 %
75 – 50%2x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x10 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné9x90 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x40 %
průměrný5x50 %
nízký1x10 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x11.1 %
průměrný7x77.8 %
nízký1x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět