Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P24 Xenobiochemie

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 19 / 37 (51 %) Učebna: CH2 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x31.6 %
dobrá4x21.1 %
průměrná7x36.8 %
špatná2x10.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.87

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.89
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.18x94.7 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 2.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x68.4 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné7x36.8 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký5x26.3 %
průměrný11x57.9 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x26.3 %
průměrný8x42.1 %
nízký6x31.6 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět