Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07B2 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 55 / 220 (25 %) Učebna: PUA Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá33x60 %
dobrá17x30.9 %
průměrná5x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.49
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano29x52.7 %
spíše ano23x41.8 %
spíše ne2x3.6 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano44x80 %
spíše ano6x10.9 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano21x38.2 %
spíše ano11x20 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit19x34.5 %
průměr 1.56
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano16x29.1 %
spíše ano9x16.4 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne2x3.6 %
nemohu posoudit25x45.5 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x5.5 %
přiměrěné41x74.5 %
nízké4x7.3 %
nemohu posoudit7x12.7 %
průměr 2.02

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano37x67.3 %
spíše ano15x27.3 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.6 %
průměr 1.32
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano53x96.4 %
spíše ano2x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano19x35.2 %
spíše ano7x13 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x50 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano37x67.3 %
spíše ano14x25.5 %
spíše ne4x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano25x45.5 %
spíše ano20x36.4 %
spíše ne8x14.5 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit1x1.8 %
průměr 1.72
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano44x80 %
spíše ano10x18.2 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž19x34.5 %
žena36x65.5 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.55x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé55x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%42x76.4 %
75 – 50%12x21.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x1.8 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré5x9.1 %
nadprůměrné12x21.8 %
průměrné38x69.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký17x30.9 %
průměrný32x58.2 %
nízký6x10.9 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký17x30.9 %
průměrný36x65.5 %
nízký2x3.6 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět