Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07B1 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 51 / 220 (23 %) Učebna: PUA Termín: Út,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá12x23.5 %
dobrá27x52.9 %
průměrná10x19.6 %
špatná2x3.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano21x41.2 %
spíše ano20x39.2 %
spíše ne8x15.7 %
rozhodně ne2x3.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano47x92.2 %
spíše ano3x5.9 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano17x33.3 %
spíše ano19x37.3 %
spíše ne5x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x19.6 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano10x19.6 %
spíše ano16x31.4 %
spíše ne9x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x31.4 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x9.8 %
přiměrěné42x82.4 %
nízké1x2 %
nemohu posoudit3x5.9 %
průměr 1.92

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x11.8 %
spíše ano26x51 %
spíše ne19x37.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano17x33.3 %
spíše ano29x56.9 %
spíše ne5x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x8 %
spíše ano4x8 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne2x4 %
nemohu posoudit39x78 %
průměr 2.09
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano24x47.1 %
spíše ano22x43.1 %
spíše ne3x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano45x88.2 %
spíše ano4x7.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x3.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano43x84.3 %
spíše ano8x15.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž14x27.5 %
žena37x72.5 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.51x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé50x98 %
opakovaně1x2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%40x78.4 %
75 – 50%11x21.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x7.8 %
nadprůměrné10x19.6 %
průměrné34x66.7 %
podprůměrné2x3.9 %
špatné1x2 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x11.8 %
průměrný36x70.6 %
nízký9x17.6 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký26x51 %
průměrný23x45.1 %
nízký2x3.9 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět