Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P01 Vodní ekosystémy

Katedra ekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 42 / 146 (29 %) Učebna: B7 Termín: Po,11:35

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá17x41.5 %
dobrá19x46.3 %
průměrná5x12.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano19x46.3 %
spíše ano14x34.1 %
spíše ne7x17.1 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano36x87.8 %
spíše ano4x9.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano16x39 %
spíše ano17x41.5 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.2 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano13x31.7 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x36.6 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x9.8 %
přiměrěné32x78 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x12.2 %
průměr 1.89

Vyučující

Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano18x43.9 %
spíše ano22x53.7 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Petrusek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano17x41.5 %
spíše ano19x46.3 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.61
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano28x68.3 %
spíše ano12x29.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.3
Petrusek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano28x68.3 %
spíše ano8x19.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.2 %
průměr 1.22
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano3x7.3 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x70.7 %
průměr 1.42
Petrusek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x17.5 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x75 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano19x46.3 %
spíše ano21x51.2 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano33x80.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano24x58.5 %
spíše ano15x36.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.9 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x29.3 %
žena29x70.7 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.40x97.6 %
Nmgr.1x2.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé40x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%30x73.2 %
75 – 50%9x22 %
50 – 25%2x4.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x4.9 %
nadprůměrné10x24.4 %
průměrné26x63.4 %
podprůměrné3x7.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký20x48.8 %
průměrný19x46.3 %
nízký2x4.9 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký12x29.3 %
průměrný28x68.3 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět