Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05C Statistická analýza dat I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 60 / 87 (69 %) Učebna: Z3 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá7x11.7 %
dobrá28x46.7 %
průměrná20x33.3 %
špatná4x6.7 %
velmi špatná1x1.7 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano14x23.3 %
spíše ano25x41.7 %
spíše ne14x23.3 %
rozhodně ne6x10 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano18x30 %
spíše ano33x55 %
spíše ne7x11.7 %
rozhodně ne2x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano30x50 %
spíše ano21x35 %
spíše ne5x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6.7 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano11x18.3 %
spíše ano27x45 %
spíše ne10x16.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit11x18.3 %
průměr 2.02
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké25x41.7 %
přiměrěné31x51.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x6.7 %
průměr 1.55

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x5 %
spíše ano22x36.7 %
spíše ne25x41.7 %
rozhodně ne9x15 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.68
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano18x30 %
spíše ano21x35 %
spíše ne18x30 %
rozhodně ne2x3.3 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 2.07
Lustigová Michala ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x10.3 %
spíše ano26x44.8 %
spíše ne14x24.1 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit10x17.2 %
průměr 2.25
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano22x36.7 %
spíše ano27x45 %
spíše ne8x13.3 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit2x3.3 %
průměr 1.79
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano37x61.7 %
spíše ano21x35 %
spíše ne2x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Lustigová Michala je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano28x48.3 %
spíše ano19x32.8 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x17.2 %
průměr 1.44
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x11.7 %
spíše ano8x13.3 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit43x71.7 %
průměr 1.76
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x13.3 %
spíše ano9x15 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x70 %
průměr 1.61
Lustigová Michala je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x6.9 %
spíše ano7x12.1 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x79.3 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano13x21.7 %
spíše ano39x65 %
spíše ne7x11.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano49x83.1 %
spíše ano9x15.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano39x65 %
spíše ano16x26.7 %
spíše ne3x5 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž36x60 %
žena24x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.25x41.7 %
Nmgr.35x58.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.58
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé55x91.7 %
opakovaně5x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%31x51.7 %
75 – 50%15x25 %
50 – 25%7x11.7 %
méně než 25%7x11.7 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x3.3 %
nadprůměrné16x26.7 %
průměrné37x61.7 %
podprůměrné4x6.7 %
špatné1x1.7 %
průměr 2.77
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x10 %
průměrný33x55 %
nízký21x35 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký11x18.3 %
průměrný32x53.3 %
nízký17x28.3 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět