Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P43 Sociální a ekonomická geografie evropské integrace

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 6 / 22 (27 %) Učebna: Z1 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x50 %
dobrá0x0 %
průměrná2x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x16.7 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné4x66.7 %
nízké1x16.7 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2.2

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x66.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne3x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x50 %
žena3x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.6x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%5x83.3 %
75 – 50%1x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x16.7 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x33.3 %
průměrný3x50 %
nízký1x16.7 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký3x50 %
průměrný1x16.7 %
nízký2x33.3 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět