Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P14C Sociogeografické regionální systémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 56 (46 %) Učebna: LR Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá11x42.3 %
dobrá14x53.8 %
průměrná1x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano18x69.2 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano13x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.88

Vyučující

Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano13x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Jaroš Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Šifta Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano12x48 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.67
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.12
Jaroš Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.2
Šifta Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.13
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x53.8 %
průměr 1.33
Jaroš Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 1.43
Šifta Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x52 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž16x61.5 %
žena10x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.8x30.8 %
Nmgr.18x69.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.69
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%19x73.1 %
75 – 50%7x26.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x42.3 %
průměrné15x57.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x23.1 %
průměrný18x69.2 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x19.2 %
průměrný21x80.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět