Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P14 Sociogeografické regionální systémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 56 (46 %) Učebna: LR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá10x38.5 %
dobrá13x50 %
průměrná3x11.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano19x73.1 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x15.4 %
přiměrěné20x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.83

Vyučující

Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano18x69.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.2
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.24
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.36
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x57.7 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž16x61.5 %
žena10x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.8x30.8 %
Nmgr.18x69.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.69
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%14x53.8 %
75 – 50%10x38.5 %
50 – 25%2x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné12x46.2 %
průměrné14x53.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký5x19.2 %
průměrný19x73.1 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x19.2 %
průměrný21x80.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět