Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230S351 Seminář z analytické chemie I KATA

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 21 / 62 (34 %) Učebna: CH5 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá2x9.5 %
dobrá10x47.6 %
průměrná6x28.6 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná1x4.8 %
průměr 2.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.84
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké12x57.1 %
přiměrěné8x38.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4

Vyučující

Dejmková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.4
Dejmková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Dejmková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 1.45
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x14.3 %
žena18x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x61.9 %
opakovaně8x38.1 %
průměr 1.38
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%7x33.3 %
75 – 50%11x52.4 %
50 – 25%2x9.5 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.86
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné16x76.2 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x9.5 %
průměrný16x76.2 %
nízký3x14.3 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x19 %
průměrný15x71.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět