Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360S02 Seminář k bakalářské práci

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 30 / 45 (67 %) Učebna: VEZ Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x20 %
dobrá18x60 %
průměrná6x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano9x30 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano20x66.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x33.3 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x6.7 %
přiměrěné26x86.7 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.97

Vyučující

Kurtinová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano17x56.7 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.79
Kurtinová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano27x90 %
spíše ano3x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Kurtinová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x33.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x20 %
spíše ano19x63.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano29x96.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano26x86.7 %
spíše ano3x10 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x33.3 %
žena20x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%30x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x23.3 %
průměrné22x73.3 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký11x36.7 %
průměrný15x50 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x20.7 %
průměrný16x55.2 %
nízký7x24.1 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět