Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P64 Repetitorium chemie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 24 / 248 (10 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x33.3 %
dobrá11x45.8 %
průměrná5x20.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 1.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x70.8 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 2.06

Vyučující

Gabriel Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.41
Gabriel Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.17
Gabriel Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x75 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano6x25 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.35
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x16.7 %
žena20x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x54.2 %
75 – 50%8x33.3 %
50 – 25%2x8.3 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x12.5 %
nadprůměrné2x8.3 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký5x20.8 %
průměrný18x75 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x8.3 %
průměrný19x79.2 %
nízký3x12.5 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět