Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P09 Regionální geografie Evropy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 102 (23 %) Učebna: VG Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x13 %
dobrá11x47.8 %
průměrná9x39.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne4x17.4 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 2.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x43.5 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké6x26.1 %
přiměrěné13x56.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.68

Vyučující

Havlíček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2
Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.23
Havlíček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.39
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.56
Havlíček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x91.3 %
průměr 1.5
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x91.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano20x90.9 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x43.5 %
žena13x56.5 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.20x87 %
Nmgr.3x13 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x65.2 %
75 – 50%6x26.1 %
50 – 25%2x8.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné9x39.1 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x17.4 %
průměrný18x78.3 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x8.7 %
průměrný20x87 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět