Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P31 Přírodní ohrožení a rizika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 11 / 31 (35 %) Učebna: VEZ Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x9.1 %
dobrá6x54.5 %
průměrná3x27.3 %
špatná1x9.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne2x18.2 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 2

Vyučující

Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Müller Miloslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.56
Müller Miloslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.13
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 2
Müller Miloslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.89

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%8x72.7 %
75 – 50%3x27.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x54.5 %
průměrné5x45.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.45
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký9x81.8 %
průměrný2x18.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x9.1 %
průměrný9x81.8 %
nízký1x9.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět