Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P32B Právo a státní správa

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 8 / 20 (40 %) Učebna: B12 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x12.5 %
dobrá2x25 %
průměrná4x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x12.5 %
průměr 2.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x62.5 %
přiměrěné3x37.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Vyučující

Kužvart Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Kužvart Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Kužvart Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne3x37.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž0x0 %
žena8x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé7x87.5 %
opakovaně1x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%5x62.5 %
75 – 50%2x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x12.5 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné4x50 %
podprůměrné2x25 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný4x50 %
nízký4x50 %
průměr 2.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x12.5 %
průměrný7x87.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět