Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140C15 Praktikum z genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 170 / 180 (94 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá113x66.9 %
dobrá50x29.6 %
průměrná6x3.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano86x50.6 %
spíše ano69x40.6 %
spíše ne13x7.6 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano86x50.6 %
spíše ano59x34.7 %
spíše ne24x14.1 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano33x19.4 %
spíše ano27x15.9 %
spíše ne22x12.9 %
rozhodně ne16x9.4 %
nemohu posoudit72x42.4 %
průměr 2.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano47x28 %
spíše ano25x14.9 %
spíše ne4x2.4 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit91x54.2 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné137x81.1 %
nízké32x18.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19

Vyučující

Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano100x59.2 %
spíše ano60x35.5 %
spíše ne8x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.45
Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano113x66.9 %
spíše ano50x29.6 %
spíše ne5x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.36
Rothová Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano98x58.3 %
spíše ano58x34.5 %
spíše ne9x5.4 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit2x1.2 %
průměr 1.48
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano159x93.5 %
spíše ano11x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano164x96.5 %
spíše ano6x3.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Rothová Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano161x95.3 %
spíše ano7x4.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.04
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano38x22.4 %
spíše ano11x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit121x71.2 %
průměr 1.22
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano37x21.8 %
spíše ano11x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit122x71.8 %
průměr 1.23
Rothová Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano31x18.5 %
spíše ano11x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit126x75 %
průměr 1.26
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano97x57.1 %
spíše ano66x38.8 %
spíše ne6x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano162x95.9 %
spíše ano2x1.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x2.4 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano167x98.2 %
spíše ano2x1.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.01

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž49x28.8 %
žena121x71.2 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.170x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé170x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%168x98.8 %
75 – 50%1x0.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x0.6 %
průměr 1.02
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré7x4.1 %
nadprůměrné51x30 %
průměrné110x64.7 %
podprůměrné1x0.6 %
špatné1x0.6 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký78x45.9 %
průměrný88x51.8 %
nízký4x2.4 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký113x66.5 %
průměrný56x32.9 %
nízký1x0.6 %
průměr 1.34
Vybrat jiný předmět